Uchwała Nr 2/2015 Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” TVP S.A. z dnia 29.01.2015

W związku ze sporem zbiorowym z dnia 18.10.2013r, po podpisaniu protokołu rozbieżności, w obecności mediatora Kazimierza Kloca, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A. postanowiła kontynuować działania wynikające w Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i podjąć próbę rozwiązania sporu przez poddanie go rozstrzygnięciu kolegium arbitrażu Społecznego.

Uchwała Nr 1/2015 Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” TVP S.A. z dnia 29.01.2015

W związku z treścią uchwały 18/2013 Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A. postanawia zaakceptować treść stanowiska związkowego w sporze zbiorowym z dnia 18.10.2013