W poniedziałek, 8 kwietnia br. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego Daniela Gorgosza jako likwidatora. Do KRS zostało wpisane postawienie Telewizji Polskiej w stan likwidacji.

Decyzja ta nie jest dla nas zaskoczeniem. Działamy zgodnie z zasadami prawa, praworządności i uczciwości.  Jeżeli ktoś uważał inaczej, to teraz nie powinien mieć żadnych wątpliwości. Tak jak wątpliwości nie powinno budzić to, że każdy może wyrobić sobie pieczątkę prezesa TVP, ale nie każdy może nim być – powiedział Daniel Gorgosz, likwidator TVP S.A. w likwidacji.

Telewizja Polska S.A. formalnie postawiona w stan likwidacji – INTRANET (tvp.pl)