„Referendarz Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa oddalił wniosek przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przekazanie środków abonamentowych należnych Telewizji Polskiej do depozytu sądowego. Przewodniczący KRRiT Maciej Świrski wystąpił do sądu o zgodę na przekazanie do depozytu sądowego 23,6 mln zł tytułem wypłaty środków z wpływów abonamentowych. Referendarz stwierdził, że „nie zaistniały przesłanki uzasadniające wydanie postanowienia o zezwoleniu na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego” i odrzucił wniosek szefa Krajowej Rady.W postanowieniu przypomniano, że w Krajowym Rejestrze Sądowym „wskazany jest z imienia i nazwiska likwidator, który jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji tego podmiotu”. To już trzecie postanowienie sądu odmawiające przekazania do depozytu środków abonamentowych należnych telewizji publicznej.

Żródło
https://press.pl/tresc/82108,kolejna-decyzja-sadu-ws_-pieniedzy-z-abonamentu-dla-tvp_-wniosek-Swirskiego-oddalony

EX POST
Przypomnijmy, że 29 maja 20204 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę TVP S.A. w likwidacji na uchwałę KRRiT nr 40/2024″. Mocą tej uchwały KRRiT przesunęła harmonogram wypłaty środków na realizację misji publicznej.
Odrzucając skargę, sędzia WSA Dorota Dziedzic-Chojnacka doszła do wniosku, że KRRiT nie musi wydawać decyzji administracyjnej ws. sposobu zaliczkowego rozdzielania pieniędzy na realizację misji publicznej – TVP w likwidacji nie ma więc czego zaskarżać.
Zarazem jednak – w uzasadnieniu sąd podkreślił – spółka nie jest bezbronna, bo może w innym trybie złożyć do WSA skargę na bezczynność KRRiT, która nie przekazuje środków. 
Tymczasem środki na które czekają nie tylko władze TVP S.A. ale i jej pracownicy nie wpływają, stawiając Spółkę w trudnej sytuacji finansowej i obniżajej poziom konkurencyjności na rynku medialnym.
Ostatnim postanowieniem odmawiające przyjęcia do depozytu środków z abonamentu Sąd Rejonowego dla Warszawy Mokotowa po raz trzeci potwierdził bezskuteczność oraz bezzasadność działań KRRiTV a zarówno
argumentację (o trwającym sporze, w kwestii istnienia wierzyciela uprawnionego do uzyskania świadczenia oraz kto tego wierzyciela reprezentuje) jak i działania przewodniczącego Świrskiego uznał za bezpodstawne.

Zdaniem Likwidatora Daniela Gorgosza wskazuje to na bezprawne działanie przewodniczącego KRRiT którego oceną legalności działań, pod kątem odpowiedzialności karnej, zajmie się prokuratura.

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność TVP S.A. od początku monitowała do polityków i instytucji (w tym do KRRiT) by w sporze politycznym i prawnym nie pomijać związanych ze sobą nierozerwalnie dobra spółki i dobra jej pracowników. Wstrzymywanie środków należnych TVP S.A. było najgorszym z możliwych działań w trwającym sporze i mający przed wszystkim negatywny wpływ na kondycję spółki oraz sytuację jej pracowników, która w pierwszych miesiącach bieżącego roku była bardzo dramatyczna.