Pełnomocnik Likwidatora Telewizji Polskiej S.A. Adam Własiuk zaprosił w piśmie z dnia 04 kwietnia 2024 roku zaprosił organizacje związkowe, działające w Telewizji Polskiej, do dialogu i ustalenia wzajemnych relacji.