W ubiegłym tygodniu w dniach 20 – 22 czerwca 2024 r. odbyły się w Spale wyjazdowe spotkanie Krajowej Sekcji Pracowników Radia i Telewizji NSZZ Solidarność oraz Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność TVP S.A.

Spotkanie otworzyło wspólne posiedzenie KSPRiT NSZZ Solidarność i KZ NSZZ Solidarność TVP S.A. poświęcone sytuacji mediów publicznych
na rynku medialnym i zatrudnionych w nich pracowników. Omówione zostały podejmowane działania związku w poszczególnych spółkach medialnych zarówno na poziomie relacji z pracodawcą oraz wychodzących poza ta relację. Podczas dyskusji przeanalizowano kwestie funkcjonowania publicznych mediów w kontekście ich finansowania i decyzji politycznych.

W drugiej części posiedzenia odbyło się spotkanie z zaproszonymi przedstawicielami władz związku

Jerzym Jaworskim zastępcą Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

Dariuszem Paczuskim Przewodniczącym Zarządu NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze

Maciejem Mechlińskim Sekretarzem Zarządu NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze

21 czerwca w drugim dniu spotkania odbyło się szkolenie, którego tematami były prawo wewnątrz związkowe NSZZ Solidarność oraz uprawnienia organizacji zakładowych i międzyzakładowych (warsztaty dotyczące zagadnień praktycznych).
Szkolenia przeprowadziła Beata Bondara z Działu Szkoleń NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze.

Program szkolenia obejmował min. zasady tworzenia prawa związkowego, reprezentatywność organizacji zakładowej, ochrona stosunku prawnego działaczy związkowych, zwolnienie od pracy działaczy związkowych i uprawnienia ułatwiające działalność organizacji związkowych.

Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników przejawiające się min. przez aktywność i zadawanie wielu pytań dotyczących problemów, z którymi borykają się w codziennej działalności w swoich miejscach zatrudnienia..

Dziękujemy wszystkim uczestnikom z Krajowej Sekcji Pracowników Radia i Telewizji NSZZ Solidarność oraz Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność TVP S.A. za udział w posiedzeniu i szkoleniach.

Szczególne podziękowania kierujemy do zaproszonych gości
Jerzego Jaworskiego zastępcy Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Dariusza Paczuskiego Przewodniczącego Solidarność Regionu Mazowsze, Macieja Mechlińskieego Sekretarza Zarządu Regionu Mazowsze oraz przeprowadzającej szkolenia oraz Beaty Bondary z Działu Szkoleń NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze.
Dziękujemy organizatorom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania wydarzenia i jego sprawnego przebiegu.


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-6.png