Koło Emerytów działające przy zakładzie głównym

Elżbieta Bilińska – przewodnicząca

Jagoda Brzozowska – wiceprzewodniczący
Aleksander Pałac – wiceprzewodniczący
Franciszek Laskowski – członek prezydium
Stefan Batory – członek prezydium