Trwają szkolenia w NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze zaplanowanych według oferty szkoleniowej na I kwartał 2024r. Członkowie naszej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność TVP S.A. chętnie biorą udział w tych szkoleniach, które z pewnością przełożą się bezpośrednio na wzrost kompetencji, świadomość i wiedzy pozwalającej skutecznie wspierać pracowników w procesach zmian w Spółce oraz rozwiązywania problemów w relacji związku z pracodawcą.
Zachęcamy by zapoznać się z ofertą szkoleń Regionu Mazowsze na kolejne terminy i zgłaszać chęć swojego udziału.


https://solidarnosc.mazowsze.pl/

https://solidarnosc.mazowsze.pl/?p=36916


Dział Szkoleń Regionu Mazowsze 
e-mail: szkolenia.mazowsze@solidarnosc.org.pl 
tel. 22 314 80 93