Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność TVP S.A. Nr 295
ul. Woronicza 17  blok  W-1  pok.19
00-999 Warszawa

Tel. 22 547 88 20
Tel. 22 547 88 02
Fax: 22 547 67 00

e-mail: solidarność@tvp.pl

NIP: 521-29-75-045

REGON: 010209301