Rada Sekcji Pracowników Radia i Telewizji NSZZ”Solidarność”

Najmoła Jarosław – przewodniczący
Cieślak Maciej
Kliański Krzysztof
Klepuszewska Hanna
Kuczyńska Ewa
Matkowski Grzegorz K.
Murzyn Wiesław
Nowak Karol
Szymański Andrzej
Urbanik Danuta

Komisja Rewizyjna Sekcji

Filinger Piotr
Łoposzko Henryk
Witek Piotr