PREZYDIUM KOMISJI ZAKŁADOWEJ

Jarosław Najmoła – przewodniczący – zakład główny
Wiesław Murzyn – vice przewodniczący – OTV Kraków
Grzegorz K. Matkowski – vice przewodniczący – OTV Wrocław
Anna Solińska – sekretarz – zakład główny
Bogdan K. Wiśniewski – skarbnik – zakład główny

KOMISJA ZAKŁADOWA

Artur Alker OTV Katowice
Mariusz Andrzejczak OTV Łódź
Wojciech Baran OTV Lublin
Mariola Bartosiewicz Zakład Główny
Waldemar Bodych
Maciej Cieślak Zakład Główny
Hanna Godlewska Zakład Główny
Jerzy Gołębiewski Zakład Główny
Joanna Jesionkiewicz Zakład Główny
Karaś Zbigniew Zakład Główny
Krzysztof Kilański OTV Łódź
Hanna Klepuszewska Zakład Główny
Marcin Krakowiak Zakład Główny
Stanisław Królak Zakład Główny
Tomasz Kuc
Jacek Lasota OTV Rzeszów
Henryk Łoposzko OTV Wrocław
Dariusz Mojsak OTV Białystok
Krystyna Mokrosińska Zakład Główny
Zbigniew Morawski OTV Kraków
Karol Nowak OTV Gdańsk
Bogna Nowakowska OTV Poznań
Ziemowit Poniatowski Zakład Główny
Jacek Rączka OTV Katowice
Leszek Rohda OTV Gdańsk
Gerard Smulski Zakład Główny
Mirosław Sobolewski Zakład Główny
Piotr Stawski Zakład Główny
Maciej Szafrański Zakład Główny
Piotr Witek OTV Warszawa
Piotr Zieliński
Zygmunt Żukowski OTV Szczecin