PREZYDIUM KOMISJI ZAKŁADOWEJ

Jarosław Najmoła – Przewodniczący – Zakład główny
Grzegorz K. Matkowski – Zastępca Przewodniczącego – OTV Wrocław
Ilona Kos – Sekretarz – Zakład główny
Anna Solińska – Skarbnik – Zakład główny
Mirosław Sobolewski – Członek Prezydium – Zakład główny
Wiesław Murzyn – Członek Prezydium – OTV Kraków

KOMISJA ZAKŁADOWA

Alker Artur – OTV Katowice
Andrzejczak Mariusz – OTV Łódź
Baran Wojciech – OTV Lublin
Bartosiewicz Mariola – Zakład główny
Biernacki Rafał – OTV Poznań
Drachal Danuta – Zakład główny
Cieślak Maciej – Zakład główny
Flasińska Małgorzata – Zakład główny
Gołębiewski Jerzy – Zakład główny
Brzezińska Elżbieta – Zakład główny
Karaś Zbigniew – Zakład główny
Kilański Krzysztof – OTV Łódź
Krakowiak Marcin – Zakład główny
Królak Stanisław – Zakład główny
Lasota Jacek – OTV Rzeszów
Lebiest Marek – OTV Kraków
Lichocki Witold – Zakład główny
Łoposzko Henryk – OTV Wrocław
Łoś Maciej – Zakład główny
Mojsak Dariusz – OTV Białystok
Nowak Karol – OTV Gdańsk
Pirosz Mariola – Zakład główny
Poniatowski Ziemowit – Zakład główny
Rączka Jacek – OTV Katowice
Rohda Leszek – OTV Gdańsk
Szafrański Maciej – Zakład główny
Wierzbicki Jan – Zakład główny
Witek Piotr – WOT