Skład Komisji Zakładowej


Bogdan Wiśniewski

Przewodniczący

Wiesław Murzyn

Z-ca Przewodniczącego

Henryk Łoposzko

Z-ca Przewodniczącego

Ilona Kos

Sekretarz

Anna Solińska

Skarbnik

Mirosław Sobolewski

Członek prezydium

Ziemowit Poniatowski

Członek prezydium

Krzysztof Kilański

Członek prezydium

Artur Alker

Członek

Mariusz Andrzejczak

Członek

Mariola Bartosiewicz

Członek

Rafał Biernacki

Członek

Elżbieta Brzezicka

Członek

Marcin Domański

Członek

Danuta Drachal

Członek

Małgorzata Flasińska

Członek

Karol Gajewski

Członek

Krzysztof Gawliński

Członek

Krzysztof Gołąbek

Członek

Tomasz Gołębiewski

Członek

Grzegorz Kazberuk

Członek

Mateusz Każarnowicz

Członek

Grzegorz Kiedrowski

Członek

Kamil Kostrzyński

Członek

Stanisław Królak

Członek

Jacek Lasota

Członek

Marek Lebiest

Członek

Jarosław Leśniak

Członek

Witold Lichocki

Członek

Ładysław Lipkowski

Członek

Dariusz Mojsak

Członek

Zbigniew Morawski

Członek

Kamila Murawska

Członek

Anna Muszyńska

Członek

Hubert Nowak

Członek

Mariola Pirosz

Członek

Anna Rajewska

Członek

Adam Ryncarz

Członek

Maciej Szafrański

Członek

Dariusz Świerczyński

Członek

Krzysztof Trzpil

Członek

Paweł Wars

Członek

Jarosław Wilczak

Członek

Małgorzata Witkowska-Metych

Członek

Dariusz Zdziennicki

Członek

 

Skład Komisji Rewizyjnej

 

       

Agata Góra

Przewodniczący

 

 

Włodzimierz Stachura

Członek

 

 

Andrzej Zieliński

Członek