4 stycznia br. odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pracowników Radia i Telewizji NSZZ „Solidarnosć” na temat sytuacji w mediach publicznych.
W obradach uczestniczył zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „S” Bartłomiej Mickiewicz.Spotkanie miało na celu omówienie sytuacji w mediach publicznych wobec wydarzeń ostatnich tygodni oraz przedyskutowanie działań Związku na różnych szczeblach.

„Może być tak, że będziemy musieli bronić pracowników”

Wiesław Murzyn, przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Kultury i Środków Przekazu NSZZ „S”. rozpoczął od krótkiego zreferowania zdarzeń ostatnich tygodni i określenia obecnej sytuacji. Następnie rozpoczęto dyskusję, w trakcie której przewodniczący „S” w poszczególnych oddziałach TVP i Polskiego Radia wyrażali swoje zdania i obawy w związku z działaniami władz Spółek. Podkreślano, że najważniejsze zadanie dla Solidarności w obecnej sytuacji to obrona pracowników.
– Musimy być przygotowani do ewentualnej obrony członków Związku w perspektywie możliwej restrukturyzacji i wszystkich innych działań, które mogą dotknąć pracowników mediów publicznych – powiedział Bartłomiej Mickiewicz.
Bartłomiej Mickiewicz przekazał także, że wszystkie działania Związku w powyższym zakresie będą podejmowane za wiedzą i zgodą zainteresowanych struktur NSZZ „Solidarność”.

Podczas spotkania podjęto też temat zapowiadanej przez rząd ustawy medialnej. Zebrani zaznaczyli, że nie wyobrażają sobie, aby tworzenie fundamentalnych podstaw prawnych funkcjonowania mediów odbywało się bez czynnego udziału NSZZ „Solidarność” reprezentującego pracowników.


„Zmiany muszą się odbywać w zgodzie z prawem”

Bartłomiej Mickiewicz przypomniał podczas spotkania, że na temat sytuacji dotyczącej mediów publicznych oświadczenie wydał przewodniczący KK NSZZ „S” Piotr Duda. „Solidarność uznaje prawo demokratycznie wybranej większości do wprowadzania zmian, w tym zmian personalnych, jednak muszą się one odbywać w zgodzie z obowiązującym prawem, przede wszystkim na drodze zmian legislacyjnych” – podkreślił w nim przewodniczący.

  • Autor: Redakcja
  • Źródło: tysol.pl
  • Data: 04.01.2024 21:06

fot. M. Żegliński