Stanowisko w sprawie bieżących wydarzeń związanych ze zmianą władz w Spółce.