10 października 2023 r. z inicjatywy Pracodawcy dobyły się dwa spotkania z przedstawicielami naszego Związku.
Pierwsze spotkanie z Pełnomocnikiem Zarządu ds. współpracy z organizacjami związkowymi działającymi w TVP S.A. i Radą Pracowników TVP S.A. poświęcone było nowelizacji Regulaminu wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w TVP S.A.
Omówione zostały kierunki zmian i aktualizacji Regulaminu wynagradzania.
Drugie spotkanie z Zespołem powołanym uchwałą Nr 871/2023 przez Zarząd Spółki Telewizja Polska S.A. poświęcone było zmianom w wynagrodzeniach pracowników i współpracowników w różnych grupach zawodowych wykonujących czynności  produkcyjne z obszaru  techniki oraz realizacji telewizyjnej.
Przy okazji spotkania podjęte zostały decyzje dotyczące uruchomienia nowych mechanizmów komunikacji oraz podjęcia działań pozwalających na weryfikację oczekiwań i wniosków pracowników wobec Pracodawcy oraz wypracowanie metod poszerzenia dialogu przez partnerów społecznych, zwłaszcza dla pracowników niezrzeszonych w organizacjach związkowych.
Ustalono kierunkowo podstawowy schemat spotkań i kierunki działań.


Emissão do JESC 2020 será nos estúdios da sede da TVP em Varsóvia | e ...