W dniu wczorajszym 28 września 2023 r. odbyło się spotkanie Prezydium NSZZ Solidarność TVP S.A. z Pełnomocnikiem Zarządu TVP S.A. ds współpracy z organizacjami związkowymi działającymi w TVP S.A. i Radą Pracowników TVP S.A.
Spotkanie miało charakter podsumowujący ostatni kilkumiesięczny okres relacji Pracodawcy ze Związkiem.
Obie strony poddały ocenie dotychczasowe kontakty, relacje i sposób prowadzenia dialogu.
Podjęto decyzje zmian wzajemnej komunikacji w obszarze form i terminów. Zaakceptowane przez obie strony zmiany mają wpłynąć na poprawę przepływu informacji i umożliwić obu stronom ich weryfikację.
Poruszone i omówione zostały też sprawy z którymi Związek zwracał się do Pracodawcy w ciągu ostatnich miesięcy.
Liczymy że przyjęte przez strony rozwiązania pomogą w rozwiązywaniu tych i innych istotnych kwestii dla pracowników i spółki.


TVP podpisała porozumienie chińską telewizją - tvp.info