W dniu wczorajszym 26 września 2023 roku w siedzibie NSZZ Solidarność Regin Mazowsze odbyło się kilku godzinne spotkanie przedstawicieli grup zawodowych TVP S.A. wydziałów CUP realizacji studyjnej, transmisji i zdjęciowego oraz TAI z prawnikami.
Tematem spotkania była realizacja przez Pracodawcę zaleceń pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy głównie w obszarze ewidencji i organizacji czasu pracy w kontekście funkcjonujących w spółce rozwiązań i stale zgłaszanych i sygnalizowanych przez pracowników nieprawidłowości. Omówiono też kwestie z obszaru wynagradzania.
Spotkanie zakończyło się ustaleniami dotyczącymi opracowania działań w obszarach w których przyjęte rozwiązania nie są zgodne z przepisami lub budzą poważne wątpliwości.
Podjęte zostały też przygotowania do złożenia wniosku do PIP o przeprowadzanie weryfikacji realizacji przez pracodawcę zaleceń poprzedniej kontroli oraz przeprowadzenie kolejnego postepowania kontrolnego w celu ustalenia stanu faktycznego w zakresie przestrzegania prawa w Spółce.