W dniach 14-15 września 2023 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” TVP S.A.
Spotkanie poświęcone było omówieniu bieżącej sytuacji Spółki, jakości dialogu prowadzonego przez Zarząd ze Związkiem oraz dotychczasowy jego przebieg. Na Posiedzeniu omówiono również funkcjonowanie nowych władz Związku i kierunki strategii kolejnych działań.

Został też zaprezentowany film dotyczący naszego kolegi Roberta Pirosza zmagającego się z chorobą nowotworową, w walce z którą będziemy wspierać jego i jego rodzinę.
(więcej informacji – WSPIERAJMY | TVP Solidarność (solidarnosctvp.pl) )

Posiedzenie poprzedzało szkolenie z wiedzy eksperckiej w zakresie produktów ubezpieczeniowych, które przeprowadził Robert Wardecki przedstawiciel współpracującego ze związkiem brokera ubezpieczeniowego Mentor S.A.
PZU było Głównym Sponsorem szkolenia.

Producent maszyn do czyszczenia butów, wynajem maszyn polerujących buty ...Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział, zaangażowanie, merytoryczne dyskusje wspaniałą atmosferę spotkania.

Bogdan Wiśniewski

Przewodniczący
NSZZ ”Solidarność” TVP S.A.