W dniu dzisiejszym 24 maja 2023 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli naszego związku reprezentujących pracowników CUP- Transmisja. Spotkanie dotyczyło kwestii rozliczania czasu pracy, kwestii finansowych i rozwiązań dotyczących prowadzenia pojazdów również w kontekście rozwiązań lub ich braku w oddziałach terenowych.
W spotkaniu stronę pracodawcy reprezentowała:
Dyrektor Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim Agnieszka Marciniak i Jadwiga Sinior z BZKL, Dyrektor Centrum Usług Produkcyjnych Maja Solecka.
Stronę związkową reprezentowali:
Przewodniczący komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” TVP S.A. Bogdan Wiśniewski oraz przewodniczący Koła nr 16 Adam Ryncarz wraz z Tomaszem Gołębiowskim i Marcinem Domańskim.