W dniu 08.05.2023 wystąpiliśmy o spotkanie przedstawicieli nowych władz związku NSZZ “Solidarność” w TVP S.A. z Prezesem Mateuszem Matyszkowiczem. 
Planujemy spotkanie o charakterze informacyjnym określające dalszy przebieg współpracy i dialogu strony związkowej z pracodawcą. 
Planujemy też rozmowę w kwestii dotyczących oddziałów terenowych spółki i ich ogólnej sytuacji, zarówno tej finansowej jaki i funkcjonowania ogólnie w spółce i na rynku medialnym.  
W obszarze dyskusji chcemy tez poruszyć kwestie pracy zdalnej, przebiegu etatyzacji, przyjmowanych rozwiązań regulaminowych i cenników i ich skutków w wielu jednostkach. 

Spotkanie ma umożliwić zasygnalizowanie swoich problemów grupom, które na co dzień mają w wielu obszarach poczucie wykluczenia również w dziedzinie kontaktów z władzami spółki 
 
 
Bogdan Wiśniewski 
 
Przewodniczący  
NSZZ ”Solidarność” TVP S.A. 

ul. Jana Pawła Woronicza 17 

00-999 Warszawa