W czerwcu odbędą się w Spale zebranie Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność TVP S.A. i Krajowej Sekcji Pracowników Radia i Telewizji NSZZ Solidarność oraz wspólne posiedzenie obu struktur . Przewidziane jest szkolenie i spotkanie z przedstawicielami władz NSZZ Solidarność w Regionie Mazowsze.

Przedsięwzięcie ma mieć też charakter integracyjny i konsolidujący członków obu struktur będących przedstawicielami pracowników mediów publicznych.