W ubiegłym tygodniu NSZZ Solidarność TVP S.A. odniosła się do projektu Regulaminu sukcesji unikatowych kompetencji na kluczowych stanowiskach w Telewizji Polskiej S.A.
Przedstawiamy nasze stanowisko dotyczące projektu, które jest jednocześnie odpowiedzą, którą przesłaliśmy Pracodawcy.