Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A., zwróciła się z prośbą, aby zgodnie z dotychczasową tradycją, Zarząd Telewizji Polskiej S.A. podjął decyzję o przyznaniu wszystkim pracownikom świadczenia świątecznego. Proponowaliśmy świadczenie w kwocie 2000 zł.
W związku z przekazanymi przez Zarząd TVP S.A. szczegółami decyzji przyznania świadczenia świątecznego, NSZZ „Solidarność” TVP S.A. docenia fakt przychylenia się do naszego wniosku, złożonego na ręce Prezesa Mateusza Matyszkowicza, choć decyzja ta tylko częściowo wyczerpuje nasze oczekiwania.

Nasze zdumienie jednak budzi fakt zastosowanych przez Pracodawcę wykluczeń z tego świadczenia, niektórych pracowników Spółki.
Trudno nam uznać, że świadczenie przyznawane przy okazji tak szczególnego Święta jakim jest Boże Narodzenie, może przyjąć formę, która kategoryzuje i dzieli pracowników.
W okolicznościach święta, którego przesłaniem jest pojednanie i wzajemna solidarność,  formuła świadczenia świątecznego, zawierająca wykluczenia, jest naszym zdaniem wypaczeniem idei przyznawania świadczeń świątecznych i w żaden sposób nie da się jej obronić, nie tylko pod względem finansowym, ale też czysto ludzkim.