W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność TVP S.A. z Prezesem TVP S.A.
Na spotkaniu Przedstawiciele Związku wręczyli Panu Prezesowi kopię złożonego w ubiegłym tygodniu wniosku o przyznanie pracownikom świadczenia świątecznego w wysokości dwóch tysięcy złotych.

Tematem spotkania były kwestie organizacyjne jednostek Spółki, przebiegu prac dotyczących zmian w regulaminach oraz etatyzacji. Ustalony został harmonogram dalszych spotkań.