Serdecznie zapraszamy do udziału w Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę w dniu 17 września br. ( niedziela ) organizowana przez NSZZ “Solidarność” Region Mazowsze .

Zgłoszenia osób chętnych przyjmowane są drogą telefoniczną 22 314 80 90 lub na adres e-mail: mazowsze@solidarnosc.org.pl do dnia 8 września br. g. 12.00

Dane potrzebne do zgłoszenia:
Imię i nazwisko, nr i nazwa organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” oraz telefon kontaktowy.
(dla członków związku w TVP nr organizacyjny to KZ 295)

Prezydium RM postanowiło dofinansować ½ kosztów przejazdu uczestników (członków Związku i ich najbliższej rodziny: mąż, żona, dzieci).
Uczestnicy niebędący Członkami Związku ponoszą pełną odpłatność.

Koszty pielgrzymki zostaną doprecyzowane po zebraniu wystarczającej liczby uczestników.

Szacunkowo przewidujemy ok. 50 złotych.

Istnieje możliwość otrzymania wejściówek do sektora na szczycie.W związku z powyższym proszę o zgłoszenia od osób chętnych do udziału w Pielgrzymce i otrzymania takiej wejściówki.

Na informację RM czeka do dnia 1 września 2023 r. ( decyduje kolejność zgłoszeń).
telefon – 22 314 80 90
na adres e-mail: mazowsze@solidarnosc.org.pl