Komunikat Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” TVP S.A.

Podczas negocjacji płacowych z Pracodawcą, grupa negocjacyjna Naszego Związku, zgłosiła postulat zmiany algorytmu naliczania premii motywacyjnej, poprzez niezmniejszanie jej wysokości należnej pracownikowi za dany miesiąc, o dni urlopu wypoczynkowego i okolicznościowego.

Zarząd TVP S.A. na posiedzeniu w dniu 21.06.2023 r. zaakceptował naszą propozycję i wprowadził do stosowania od czerwca br.

Przypominamy, że Pracodawca zaproponował wypłatę premii motywacyjnej w wysokości 10%, cztery razy w roku.