29-30 czerwca 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze.

W wyniku wyborów na stanowisko przewodniczącego Region został wybrany Dariusz Paczuski, którego gościliśmy w trakcie wyborów do naszej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność TVP S.A.


Dariusz Paczuski  – przewodniczącym Zarządu Regionu Mazowsze – NSZZ Solidarność Region Mazowsze (solidarnosc.mazowsze.pl)