KOMUNIKAT

Członkowie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” TVP S.A. wybrani do władz ponadzakładowych NSZZ „Solidarność”.

Struktury Regionalne:

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” obradujące w Warszawie, w dniach 29-30 czerwca 2023 r., wybrało Kol. Bogdana Wiśniewskiego na Członka Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” obradujące we Wrocławiu  w dniu 6-7 czerwca 2023 r. wybrało Kol. Henryka Łoposzko na Członka Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” obradujące w Łodzi w dniu 16 czerwca 2023 r. wybrało Kol. Krzysztofa Kilańskiego na Członka Zarządu Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” oraz na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” obradujące w Poznaniu, w dniach 29-30 czerwca 2023 r. wybrało Kol. Rafała Biernackiego na Członka Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”.

Struktury Branżowe:

Wale Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Radia i Telewizji NSZZ „Solidarność” obradujące w Warszawie w dniu 26 maja 2023 r. wybrało Kol. Wiesław Murzyna na Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pracowników Radia i Telewizji NSZZ „Solidarność”.

Zastępcą Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pracowników Radia i Telewizji NSZZ „Solidarność” został wybrany Kol. Bogdan Wiśniewski.

Skarbnikiem Krajowej Sekcji Pracowników Radia i Telewizji NSZZ „Solidarność” został wybrany Kol. Krzysztof Kilański.

Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowego Sekretariatu Kultury i Środków Przekazu NSZZ „Solidarność” obradujący w Warszawie w dniu 28 czerwca 2023 r. wybrał Kol. Wiesław Murzyna na Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Kultury i Środków Przekazu NSZZ „Solidarność”.

Członkiem Rady Krajowego Sekretariatu Kultury i Środków Przekazu NSZZ „Solidarność” NSZZ „Solidarność” został wybrany Kol. Bogdan Wiśniewski.

.https://www.solidarnosc.org.pl/wieslaw-murzyn-po-raz-trzeci-pokieruje-rada-krajowego-sekretariatu-kultury-i-srodkow-przekazu-nszz-s/