W dniu 22 czerwca 2023 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli naszego związku reprezentujących pracowników CUP- Wydziału zdjęciowego. Spotkanie dotyczyło kwestii jak w przypadku CUP- Transmisja rozliczania czasu pracy, kwestii finansowych i rozwiązań dotyczących prowadzenia pojazdów również w kontekście rozwiązań lub ich braku w oddziałach terenowych.
W spotkaniu stronę pracodawcy reprezentowała:
Dyrektor Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim Agnieszka Marciniak, Dyrektor Centrum Usług Produkcyjnych Maja Solecka Zastępca Dyrektora ds restrukturyzacji Hubert Zamaro z Biura Kontrolingu i Restrukturyzacji .
Stronę związkową reprezentowali:
Przewodniczący komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” TVP S.A. Bogdan Wiśniewski oraz przewodniczący Koła nr 13 Kamil Kostrzyński wraz ze swoim zastępcą Ładysławem Lipkowskim, Jerzym Gołębiewskim oraz Andrzejem Okonieckim reprezentującym Związek Zawodowy Operatorów Obrazu i Dźwięku oraz Asystentów Operatorów Obrazu Telewizji Polskiej.