Informujemy, że NSZZ Solidarność TVP S.A. nie dysponuje żadnymi szczegółowymi informacjami dotyczącymi etapu i terminu realizacji wynegocjowanych podwyżek. Otrzymujemy od pracodawcy ogólne informacje przekazywanych w pismach o podjętym i realizowanym trybie ich realizacji np. 

“Należy podkreślić, że skala podwyżek obejmujących ponad 1000 pracowników oraz specyfika ich naliczania wynikająca z przyjętych założeń determinują w znacznym stopniu termin realizacji wniosków. Informacji na temat podwyżek udzielają pracownicy BZKL obsługujący kadrowo poszczególne jednostki”

Zgodnie z treścią tych pism o informacje powinni się zwracać państwo do przedstawicieli pracodawcy.

Związek nie dysponuje wiedzą na temat powodów tak przewlekłego trybu realizacji podwyżek ani nawet o orientacyjnym terminie jej sfinalizowania.
Nie mamy tez wiedzy odnośnie powodów, które decydują o tym, że od podpisania porozumienia pod koniec kwietnia do dzisiaj Pracodawca nie prowadzi działań informacyjnych dotyczących podwyżki skierowanych do pracowników spółki.