W dniu wczorajszym 22 maja 2023 r. o godzinie 16:00 odbyło się spotkanie przewodniczącego NSZZ “Solidarność” w TVP S.A. z Kołem Emerytów.
Na spotkaniu została omówiona sytuacja koła  w kontekście  jego funkcjonowanie w okresie pandemii i obecnie. Zostały omówione kwestie finansowe i formalne dotyczące osadzenia koła i jego członków w strukturze związku. Członkowie Koła mieli okazje przedstawić swoje postulaty, które mają zostać przedstawione Komisji Oddziałowej.