Na podstawie informacji przekazanych przez pracodawcę informujemy, że realizacja podwyżek przebiega w sposób prawidłowy i są na finałowym etapie. 
W związku jednak z ekspresowym terminem i koniecznością przeanalizowania kilku kwestii obecnie są na etapie kontrolingu nie ma sygnałów, że tryb przekazania do finansów w odpowiednim terminie zostanie zakłócony.  
W przypadku gdyby wystąpiły jednak jakieś zakłócenia, otrzymaliśmy zapewnienie, że wynagrodzenia w wynegocjowanej wysokości zostaną wypłacone najpóźniej w pierwszych dniach czerwca.
Jednak na dzień dzisiejszy nic nie wskazuje, że taka konieczność przesunięcia terminu wypłaty nastąpi.

Jednocześnie otrzymaliśmy zapewnienie, że w wypadku gdy takie przesunięcie terminu wypłaty okaże się konieczne, pracodawca poinformuje o nich zarówno związki jak i pracowników.