15 maja 2023 r. odbyło się robocze spotkanie przewodniczącego związku z członkami koła nr 11 w TAI. Spotkanie dotyczyło przebiegu etatyzacji w tej jednostce oraz sytuacji grup zawodowych, kwestii wynagradzania i zatrudnienia. Celem spotkania było też przygotowanie tematów w kontekście planowanych spotkań z pracodawcą i wynikających z tego dalszych działań związku.