• ikona
  poniedziałek, 27.04.2020
  Nie ma naszej zgody na „Tarczę 3″
  Stanowisko nr 3/20 Prezydium KK NSZZ „Solidarność’ ws. projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych i...
 • ikona_wirus
  piątek, 20.03.2020
  Komunikat Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze w związku z kwarantanną
   Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Od dnia 13.03.2020 zostały wprowadzone nowe zasady i godziny pracy w Regionie. Biura Regionu pracują w godzinach 9.00 – 15.00. Region otwarty jest w godz. 8.00 – 16.00 Część pracowników jest na urlopa...
 • ikona_prezydent
  wtorek, 3.03.2020
  Prosimy prezydenta o podpisanie ustawy
  Szanowny Panie Prezydencie, Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” TVP S.A. zwraca się z uprzejmą prośbą o podpisanie ustawy dotyczącej przekazania mediom publicznym środków pieniężnych. Uchwalona przez Sejm RP ustawa jest rekompensatą za zwo...
 • pzu
  środa, 17.07.2019
  10% zniżki w PZU
  Członkowie Solidarności mogą liczyć na 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU. Wszystko dzięki programowi „Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność”. Porozumienie w tej sprawie podpisali 28 czerwca Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „S”, Paweł S...
  Ostatnio dodane
ikona_godnosc
Wyrazy poparcia dla naszego apelu
środa, 4.03.2020  |  Czytaj więcej
logo_wynagrodzenia
Podwyżka wynagrodzeń
czwartek, 21.02.2019  |  Czytaj więcej
  Aktualności
 • środa, 19.08.2020
  Dla członków NSZZ Solidarność kupony rabatowe na 200 złotych, oraz 10% zniżki w czterech ośrodkach wypoczynkowych.  Poniżej szczegóły akcji promocyjnej do pobrania w pliku PDF. Regulamin akcji promocyjnej DOMS Czytaj więcej
  poniedziałek, 2.03.2020
  W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie z Prezesem Zarządu Jackiem Kurskim. Na spotkaniu Prezes omówił sytuację finansową firmy. Konkluzją spotkania jest stwierdzenie, że w przypadku nie otrzymania rekompensaty za utracony abonament, telewizja popadnie w kłopoty finansowe. Zarząd telewizji w przypadku konieczności wprowadzenia programu naprawczego, zrobi wszystko, aby jak najmniejszym stopniu prog... Czytaj więcej
  środa, 26.06.2019
  1. 25.06.2019 w Warszawie odbyło się posiedzenie Zakładowego Zebrania Delegatów naszego związku. 2. Delegaci Zakładowego Zebrania Delegatów wybrali do Komisji Zakładowej kol. Ilonę Kos. 3. Omówiono i dokonano oceny dotychczasowej współpracy z Zarządem TVP S.A. 4. Przedstawiono obecną sytuację w TVP S.A. oraz perspektywę zapowiadanego przez polityków dofinansowania mediów publicznych. 5. Po zakończ... Czytaj więcej
  sobota, 11.04.2020
  „Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz”. Rzym. 10,9       Niech Zmartwychwstały Chrystus odsunie głaz z grobów naszych lęków, a wszystkie ciemności naszej duszy rozjaśni Jego światło. Pełnych wiary i nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzy Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A &nbs... Czytaj więcej
  poniedziałek, 27.01.2020
  Zgodnie z Ustawą z dnia 24.06.1983 r. z późniejszymi zmianami w Telewizji Polskiej S.A. odbędą się wybory ZAKŁADOWEGO SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY. W myśl art. 6 ust.1 wymienionej ustawy wyboru dokonuje zebranie oddziałowych (wydziałowych) i grupowych społecznych inspektorów pracy Telewizji Polskiej S.A., które zwołujemy na 12 lutego 2020 roku (środa), godzina 11’00. Zebranie odbędzie się w ... Czytaj więcej
  piątek, 2.11.2018
  Informujemy, że obecna polisa ubezpieczenia grupowego Generali wygasa z dniem 30.11.2018. Towarzystwo Ubezpieczeniowe zaproponowało odnowienie umowy ubezpieczenia na kolejny okres z 24 % wzrostem składek bez zmiany warunków ubezpieczenia, tłumacząc się wysoką szkodowością. Mimo podjętych wielokrotnych prób negocjacji Generali pozostało przy swoim stanowisku. W związku z tym, nie przyjmujemy nowych... Czytaj więcej
 • środa, 28.02.2018
  KOMUNIKAT W 2014 roku TVP S.A. sprzedała 18 zakładowych lokali mieszkalnych za łączną kwotę 4.075.283 zł. Zgodnie z obowiązującym prawem kwota ta powinna była trafić na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z którego mogą korzystać wszyscy pracownicy, renciści i emeryci TVP. Zarząd Spółki pod kierownictwem Juliusza Brauna odmówił jednak przekazania tej kwoty, co spowodowało wniesienie w ... Czytaj więcej
  czwartek, 6.10.2016
  Komisja Zakładowa NSZZ ”Solidarność” TVP S.A. zwraca się z prośbą o wyjaśnienie pracownikom dlaczego od m-ca maja br. nie jest wypłacana premia motywacyjna, tzn. nie jest tworzony fundusz premiowy z przeznaczeniem na premię motywacyjną (§4 zał. Nr 3 Reg. wynagradzania..) Przypomnieć należy, że premia motywacyjna jest częścią składową wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w systemie czasowo-premi... Czytaj więcej
  środa, 18.05.2016
  W związku z trwającymi pracami nad pakietem ustaw medialnych Komisja Zakładowa NSZZ ”Solidarność” TVP S.A., po raz kolejny zgłasza wniosek o zlikwidowanie w TVP S.A. tzw. systemu producenckiego . System ten spowodował : 1. Wyprowadzenie z budżetu TVP S.A. dużych kwot na tzw. produkcję zewnętrzną 2. Z ekonomicznego punktu widzenia, produkcja zewnętrzna nie była uzasadniona. 3. TVP S.A. wynajmowała ... Czytaj więcej
  środa, 4.10.2017
  W związku z zapytaniami pracowników uprzejmie prosimy o przekazanie informacji od kiedy będzie uruchomiony bankomat na terenie TVP S.A. Woronicza. Liczymy na szybką odpowiedź.   adresat: Małgorzata Wcześniak Dyrektor Ośrodka Administracji Czytaj więcej
  wtorek, 9.08.2016
  W związku z wypowiedzią dla mediów Pana Juliusza Brauna – członka Rady mediów Narodowych, w której stwierdził on, iż Zarząd TVP S.A. planuje zwolnienie 300 pracowników, proszę o przedstawienie oficjalnego stanowiska Zarządu TVP S.A. w tej sprawie. Ex Prezes TVP S.A. Pan Juliusz Braun, który doprowadził naszą firmę na skraj zapaści finansowej oraz wyprowadził z TVP S.A. do firmy zewnętrznej 4... Czytaj więcej
  czwartek, 12.05.2016
  W związku z projektowanym wejściem w życie nowych uregulowań dotyczących działania mediów publicznych, Komisja Zakładowa NSZZ ”Solidarność” TVP S.A. postuluje podjęcie prac dotyczących zmian w „Regulaminie wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w TVP”, które pozwoliłyby zlikwidować patologie z jakimi mamy dzisiaj do czynienia. Jako podstawę negocjacji proponujemy następuj... Czytaj więcej
 • środa, 24.02.2016
  Szanowny Panie Ministrze, Działając z upoważnienia Rady Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Radia i Telewizji, uprzejmie proszę o przedstawienie projektu nowelizacji ustawy regulującej zasady działania radia i telewizji. Prośba moja podyktowana jest dużą ilością informacji prasowych wprowadzających ogromne zaniepokojenie wśród pracowników mediów publicznych. W nawiązaniu do ustaleń, jak... Czytaj więcej
  czwartek, 10.12.2015
  Szanowny Panie Prezesie, Komisja Zakładowa NSZZ ”Solidarność” TVP S.A., Rada Zakładowa TVP S.A. i ZZPTiT MP „Wizja” w TVP S.A. ponownie zwracaj się do Pana Prezesa z prośbą o wypłacenie świadczenia świątecznego tzw. „Karpiowego” wszystkim pracownikom naszej firmy. W dniu 26.11.2015r wystąpiliśmy do Pana Prezesa o wypłacenie pracownikom świadczenia świątecznego w wysokości 1.000,-. Po uzyskaniu inf... Czytaj więcej
  środa, 4.11.2015
  W dniu dzisiejszym reprezentatywne organizacje związkowe oraz Pracodawca podpisały plan rzeczowo-finansowy ZFŚS dotyczący 2015 roku – co oznacza, że Pracodawca może przystąpić do wypłaty świadczeń socjalnych. Mając na uwadze zbliżające się święta została wprowadzona do planu dodatkowa pozycja „zapomoga świąteczna”. Zapomoga ta przysługuje pracownikom, emerytom i rencistom TVP S.A. Pracodawca... Czytaj więcej
  poniedziałek, 4.01.2016
  Komisja Zakładowa NSZZ ”Solidarność” TVP S.A., Rada Zakładowa TVP S.A. i ZZPTiT MP „Wizja” w TVP S.A. w związku z dymisją niektórych dyrektorów jednostek organizacyjnych zwracają się do Pana Prezesa o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1. Czy przyjmując rezygnację dyrektorów jednostek organizacyjnych skutkuje dla TVP S.A. wypłatą odpraw wynikających z kontraktu oraz wypłatę środków z ty... Czytaj więcej
  środa, 25.11.2015
  Komisja Zakładowa NSZZ ”Solidarność” TVP S.A. z oburzeniem zwraca kolejny już raz uwagę na zachowanie niektórych dziennikarzy ogólnopolskich programów informacyjnych w Telewizji Publicznej. Zapraszani do studia goście są w sposób nieprzyzwoity, godzący w etykę dziennikarską, obrażani i pozbawiani możliwości swobodnej wypowiedzi. Nie zgadzamy się na nieodpowiedzialne, sukcesywne niszczenie wizerunk... Czytaj więcej
  wtorek, 29.09.2015
  Pod koniec ubiegłego roku pracodawca zakwestionował obecne zasady funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych tj. Regulamin ZFŚS oraz wynikający z niego sposób tworzenia planu rzeczowo – finansowego na dany rok kalendarzowy. Tak naprawdę nie wiadomo dlaczego, bo jak dotąd, od lat wszystko funkcjonowało bardzo dobrze. Pracodawca, łamiąc ustawę o związkach zawodowych, jednostronni... Czytaj więcej
 • poniedziałek, 28.09.2015
  W dniu dzisiejszym tj. 28.09.2015r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbędzie się rozprawa trzech reprezentatywnych związków zawodowych tj. Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” TVP S.A., Rady Zakładowej TVP S.A. i ZZPTiT „Wizja” w TVP S.A. dotycząca zwrotu przez Telewizję Polską S.A. kwoty ponad 1.780.000 zł. wydanych z Funduszu Socjalnego naszym zdaniem niezgodnie z prawem. Opublikowanie na strona... Czytaj więcej
  wtorek, 8.09.2015
  W nawiązaniu do spotkania z Pracodawcą w dniu 4 września 2015r. informujemy, że stronę związkową w rozmowach dot. funduszu socjalnego, reprezentować będzie Kancelaria Prawna ul. Raszyńska 3a , 02-026 Warszawa, w osobach: adw. Mariusz Wróblewski, apl. adw. Maciej Pisz. kontakt : tel: 22 621 81 16 W związku z koniecznością pilnego rozwiązania sprawy dot. ZFŚS prosimy o przedstawienie swojej kancelar... Czytaj więcej
  poniedziałek, 10.08.2015
  W odpowiedzi na pismo BZKL THK-0750-100/2015(2848) z dnia 05.08.2015r. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A., Rada Zakładowa TVP S.A. MZZPRiTV oraz Zw.Zaw. PTiT Mediów Polskich „WIZJA”, podtrzymują swoje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 03.08.2015r. L.dz.354/KZ/08-15, RZ/235/2015, WIZJA/87/15. Jak w piśmie Pani Dyrektor zauważyła cyt: „…na wniosek części zainteresowanych pra... Czytaj więcej
  wtorek, 15.09.2015
  Dzisiaj, z inicjatywy trzech reprezentatywnych organizacji związkowych miało odbyć się spotkanie z Prezesem Zarządu TVP S.A. Komisja Zakładowa NSZZ ”Solidarność” TVP S.A., Rada Zakładowa TVP S.A. MZZPRiTV oraz ZZPTiT MP „Wizja” w TVP S.A., z przykrością informują, że Prezes Zarządu TVP S.A., Pan Janusz Daszczyński, nie pojawił się na nim. Strona Pracodawcy zażądała wyproszenia ze spotkania tych pr... Czytaj więcej
  wtorek, 8.09.2015
  Nie będę się bronił – powiedział Piotr Duda podczas konferencji prasowej w Gdańsku – Przedstawię tylko fakty, bo one są najważniejsze. Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej w Gdańsku szef Związku odpowiedział na oszczerczy artykuł „Newsweeka” na jego temat. Wskazał na 13 kłamstw, jakich dopuścili się autorzy materiału. Zapowiedział, że sprawa znajdzie finał w sądzie. ... Czytaj więcej
  poniedziałek, 3.08.2015
  W odpowiedzi na pismo THK-0750-92/2015(2403) z dnia 03.07.2015r. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A., Rada Zakładowa TVP S.A. MZZPRiTV oraz Zw.Zaw. PTiT Mediów Polskich „WIZJA”, nie wyrażają zgody na zaproponowaną przez pracodawcę zmianę w Regulaminie pracy dla pracowników TVP S.A. Jednocześnie w myśl art.30 ust.5 Ustawy z dnia 23.05.1991r. o związkach zawodowych (z późn. zm.... Czytaj więcej
 • poniedziałek, 13.07.2015
  Reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe ponownie proszą o podjęcie przez pracodawcę dalszych konstruktywnych i merytorycznych negocjacji w zakresie zmian w Regulaminie ZFŚS jak również uzgodnienie planu rzeczowo-finansowego na 2015 rok. Jednocześnie idąc naprzeciw tym negocjacjom, proponujemy następujące zmiany w Regulaminie ZFŚS w TVP S.A.: §5 ust.1 – nadać brzmienie: „Fundusz tworzy się ... Czytaj więcej
  środa, 24.06.2015
  Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A., Rada Zakładowa TVP S.A. MZZPRiTV oraz Zw.Zaw. PTiT Mediów Polskich „WIZJA” OZ w TVP wnioskują o zaopiniowanie w myśl art.10 ust.1 pkt 10 Ustawy z dnia 13.04.2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy następujących projektów aktów prawnych wynikających z zakresu prawa pracy: 1. Zgodności z art.8 ust.1 i art.5 ust.8a Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o ... Czytaj więcej
  czwartek, 18.06.2015
  Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A. i Rada Zakładowa TVP S.A. MZZPRiTV zwracają się z prośbą o pilną odpowiedź w następujących kwestiach: Czy TVP S.A. w najbliższym czasie ma przekazać do Leasing Team środki pieniężne ZFŚS? Z jakich środków TVP S.A. ma zamiar pokryć swoje zobowiązania w stosunku do Leasing Team Sp z.o.o? Czy Telewizja Polska S.A. zapewniła sobie prawo kontrol... Czytaj więcej
  piątek, 3.07.2015
  Stosownie do wcześniej złożonego pozwu o zwrot kosztów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wnosimy o zwiększenie wartości sporu z kwoty 158 785,00 zł. do kwoty 1 792 594,61 zł. Zwiększenie wartości przedmiotu sporu wynika z udostępnienia nam przez pracodawcę dokumentu dopiero w miesiącu czerwcu 2015r. przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy TVP S.A. (w załączeniu dokument wykorzystania iloś... Czytaj więcej
  środa, 24.06.2015
  Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A. i Rada Zakładowa TVP S.A. MZZPRiTV zwracają się z prośbą o przekazanie następujących informacji : 1. Ilu pracowników czasowo-premiowych otrzymało podwyżki wynagrodzeń w roku 2014 oraz 2015 z premią motywacyjną i zadaniową oraz z podziałem na jednostki organizacyjne. 2. Jaka była średnia kwota podwyżki z podziałem na jednostki organizacyjne ... Czytaj więcej
  środa, 17.06.2015
  W związku z wczorajszą wypowiedzią Prezesa Zarządu TVP S.A. Pana Juliusza Brauna, określającą sytuację finansową firmy jako bardzo dobrą, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A. i Rada Zakładowa TVP S.A. MZZPRiTV po raz kolejny domagają się podjęcia w trybie bardzo pilnym rozmów nt. podwyżek płac dla pracowników Telewizji Polskiej S.A. Uważamy, że Telewizja Polska S.A. nie prowad... Czytaj więcej
 • poniedziałek, 15.06.2015
  W odpowiedzi na pismo BZKL THK-0750-85/2015(2099) z dnia 10.06.2015r., informujemy: Wszystkie nasze propozycje dotyczące zmian w Regulaminie ZFŚS oraz zaproponowany plan rzeczowo-finansowy ZFŚS w TVP S.A. (pisma: L.dz. 185/KZ/03-15, RZ/111/2015, WIZJA/37/2015 z dnia 17.03.2015r., L.dz. 186/KZ/03-15, RZ/112/2015, WIZJA/38/2015 z dnia 17.03.2015r., L.dz. RZ/186/2015, WIZJA/73/2015 z dnia 29.05.2015r... Czytaj więcej
  poniedziałek, 25.05.2015
  Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A., Rada Zakładowa TVP S.A. MZZPRiTV oraz Zw.Zaw. PTiT „WIZJA” zwracają się do Pana Ministra z wnioskiem o nieudzielenie skwitowania Zarządowi TVP S.A. za rok 2014. W naszej ocenie wykazany przez Zarząd TVP S.A. zysk netto w wysokości 6,5 mln zł jest fikcją. W roku obrachunkowym 2014, jak wynika z posiadanych przez nas informacji, Zarząd Telew... Czytaj więcej
  wtorek, 5.05.2015
  Związki reprezentatywne, po raz kolejny, wzywają Pracodawcę do natychmiastowego zwołania istniejących Komisji socjalnych, zgodnie z obowiązującym w Spółce prawem tj. Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w TVP S.A. Sztuczne przedłużanie tego stanu i dalsze niewypłacanie zapomóg, „gruszy” pożyczek etc. jest działaniem na szkodę Pracowników. Fundusz socjalny jest jeden, dostęp do tyc... Czytaj więcej
  piątek, 29.05.2015
  W odpowiedzi na pismo BZKL THK-0750-74/2015(1590)a z dnia 26.05.2015r. jeszcze raz prosimy o natychmiastowe zwołanie istniejących Komisji socjalnych, zgodnie z obowiązującym w Spółce prawem tj. Regulaminem ZFŚS w TVP S.A., do rozpatrzenia zapomóg wg swoich kompetencji. Rozpatrywanie zapomóg przez komisje socjalne nie jest sprzeczne z Ustawą o ZFŚS oraz z wystąpieniem Państwowej Inspekcji Pracy. Z ... Czytaj więcej
  wtorek, 19.05.2015
  W związku z wyemitowanym w dniu wczorajszym programem „Tomasz Lis na żywo”, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A. zgłasza swój stanowczy protest. W naszej ocenie autor i prowadzący ww. program dopuścił się rażącego naruszenia art. 21 Ustawy o radiofonii i telewizji, oraz doprowadził swym działaniem do podważenia wiarygodności Telewizji Polskiej. Uznając prawo Pana Tomasza Lisa ... Czytaj więcej
  poniedziałek, 4.05.2015
  Drogie Koleżanki! Koledzy! Z przykrością informuję, że wczoraj zmarł nasz Kolega Krzysztof Zbytniewski. Miał 44 lata. Osierocił żonę i dwoje dzieci. Był dobrym dziennikarzem. Od kilku lat pracował w redakcji internetowej TVP INFO. Wcześniej w „Życiu Warszawy” i tygodniku „Wprost”. Był aktywnym działaczem Solidarności – przez kilka lat pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Koła naszego związku na Pla... Czytaj więcej