• wtorek, 14.11.2023
  14 listopada 2023 roku Spotkanie z Prezesem TVP S.A. Mateuszem Matyszkowiczem .
  W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność TVP S.A. z Prezesem TVP S.A. Na spotkaniu Przedstawiciele Związku wręczyli Panu Prezesowi kopię złożonego w ubiegłym tygodniu wniosku o przyznanie praco...
 • piątek, 1.09.2023
  KOMUNIKAT
  ws. projektu zmian Regulaminu pracy dla pracowników Telewizji Polskiej S.A. W dniu 25 lipca 2023 r. Pracodawca przesłał do konsultacji projekt zmian Regulaminu pracy dla pracowników Telewizji Polskiej S.A., którego tekst jednolity stano...
 • środa, 17.07.2019
  10% zniżki w PZU
  Członkowie Solidarności mogą liczyć na 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU. Wszystko dzięki programowi „Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność”. Porozumienie w tej sprawie podpisali 28 czerwca Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „S”, Paweł S...
  Ostatnio dodane
WIGILIA
środa, 22.11.2023  |  Czytaj więcej
14 listopada 2023 roku Spotkanie z Prezesem TVP S.A. Mateuszem Matyszkowiczem .
wtorek, 14.11.2023  |  Czytaj więcej
  Aktualności
 • poniedziałek, 27.11.2023
                     Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A., zwróciła się z prośbą, aby zgodnie z dotychczasową tradycją, Zarząd Telewizji Polskiej S.A. podjął decyzję o przyznaniu wszystkim pracownikom świadczenia świątecznego. Proponowaliśmy świadczenie w kwocie 2000 zł. W związku z przekazanymi przez Zarząd TVP S.A. szczegółami ... Czytaj więcej
  wtorek, 14.11.2023
  W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność TVP S.A. z Prezesem TVP S.A. Na spotkaniu Przedstawiciele Związku wręczyli Panu Prezesowi kopię złożonego w ubiegłym tygodniu wniosku o przyznanie pracownikom świadczenia świątecznego w wysokości dwóch tysięcy złotych. Tematem spotkania były kwestie organizacyjne jednostek Spółki, przebiegu prac dotyczących zmi... Czytaj więcej
  piątek, 29.09.2023
  W dniu wczorajszym 28 września 2023 r. odbyło się spotkanie Prezydium NSZZ Solidarność TVP S.A. z Pełnomocnikiem Zarządu TVP S.A. ds współpracy z organizacjami związkowymi działającymi w TVP S.A. i Radą Pracowników TVP S.A.Spotkanie miało charakter podsumowujący ostatni kilkumiesięczny okres relacji Pracodawcy ze Związkiem. Obie strony poddały ocenie dotychczasowe kontakty, relacje i sposób prowa... Czytaj więcej
  środa, 22.11.2023
  Zapraszamy członków NSZZ Solidarność TVP S.A. na spotkanie przedświąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, które odbędzie się w Warszawie TVP S.A. bl. B w „Kaprysie” 11 grudnia 2023 roku o godzinie 15:30 Czytaj więcej
  środa, 11.10.2023
  10 października 2023 r. z inicjatywy Pracodawcy dobyły się dwa spotkania z przedstawicielami naszego Związku. Pierwsze spotkanie z Pełnomocnikiem Zarządu ds. współpracy z organizacjami związkowymi działającymi w TVP S.A. i Radą Pracowników TVP S.A. poświęcone było nowelizacji Regulaminu wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w TVP S.A. Omówione zostały kierunki zmian i a... Czytaj więcej
  środa, 27.09.2023
  W dniu wczorajszym 26 września 2023 roku w siedzibie NSZZ Solidarność Regin Mazowsze odbyło się kilku godzinne spotkanie przedstawicieli grup zawodowych TVP S.A. wydziałów CUP realizacji studyjnej, transmisji i zdjęciowego oraz TAI z prawnikami.Tematem spotkania była realizacja przez Pracodawcę zaleceń pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy głównie w obszarze ewidencji i organizacji czasu pra... Czytaj więcej
 • poniedziałek, 18.09.2023
  W dniach 14-15 września 2023 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” TVP S.A. Spotkanie poświęcone było omówieniu bieżącej sytuacji Spółki, jakości dialogu prowadzonego przez Zarząd ze Związkiem oraz dotychczasowy jego przebieg. Na Posiedzeniu omówiono również funkcjonowanie nowych władz Związku i kierunki strategii kolejnych działań. Został też za... Czytaj więcej
  piątek, 1.09.2023
  ws. projektu zmian Regulaminu pracy dla pracowników Telewizji Polskiej S.A. W dniu 25 lipca 2023 r. Pracodawca przesłał do konsultacji projekt zmian Regulaminu pracy dla pracowników Telewizji Polskiej S.A., którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 8 marca 2022 r., w trybie uzgodnień w oparciu o art.104² Kodeksu pracy oraz art. 30 ust.5 i 6 ustawy z dn... Czytaj więcej
  piątek, 25.08.2023
  Serdecznie zapraszamy do udziału w Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę w dniu 17 września br. ( niedziela ) organizowana przez NSZZ “Solidarność” Region Mazowsze . Zgłoszenia osób chętnych przyjmowane są drogą telefoniczną 22 314 80 90 lub na adres e-mail: mazowsze@solidarnosc.org.pl do dnia 8 września br. g. 12.00 Dane potrzebne do zgłoszenia:Imię i nazwisko, nr ... Czytaj więcej
  wtorek, 12.09.2023
  Przypominamy o naszym koledze, który walczy o życie. Robert Pirosz to ojciec trojga dzieci, wieloletni pracownik TVP S.A. i członek naszego związku. Robert zmaga się z chorobą nowotworową i jest w trakcie bardzo kosztownego leczenia złośliwego glejaka 4 stopnia. Wszelka pomoc finansowa, ale też pomoc w dotarciu do sponsorów i nagłośnienie przypadku Roberta jest dla niego i jego rodziny bezcenna... Czytaj więcej
  piątek, 25.08.2023
  Szanowni Państwo, informujemy, że pracownicy TVP mają możliwość skorzystania z programu ubezpieczenia NNW dziecka, w którym ochronę zapewnia InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group. Specjalnie dla Państwa został przygotowany kod uprawniający do 15% zniżki, który jest zaszyty w linku podanym w ulotce. Zainteresowani rodzice mogą zgłosić swoje dzieci do ubezpieczenia w wygodny sposób online, ... Czytaj więcej
  wtorek, 4.07.2023
  Komunikat Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” TVP S.A. Podczas negocjacji płacowych z Pracodawcą, grupa negocjacyjna Naszego Związku, zgłosiła postulat zmiany algorytmu naliczania premii motywacyjnej, poprzez niezmniejszanie jej wysokości należnej pracownikowi za dany miesiąc, o dni urlopu wypoczynkowego i okolicznościowego. Zarząd TVP S.A. na posiedzeniu w dniu 21.06.2023 r. zaakceptował... Czytaj więcej
 • poniedziałek, 3.07.2023
  29-30 czerwca 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. W wyniku wyborów na stanowisko przewodniczącego Region został wybrany Dariusz Paczuski, którego gościliśmy w trakcie wyborów do naszej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność TVP S.A. Dariusz Paczuski  – przewodniczącym Zarządu Regionu Mazowsze – NSZZ Solidarność Region Mazowsze (solidarnosc.mazows... Czytaj więcej
  poniedziałek, 3.07.2023
  W dniu 22 czerwca 2023 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli naszego związku reprezentujących pracowników CUP- Wydziału zdjęciowego. Spotkanie dotyczyło kwestii jak w przypadku CUP- Transmisja rozliczania czasu pracy, kwestii finansowych i rozwiązań dotyczących prowadzenia pojazdów również w kontekście rozwiązań lub ich braku w oddziałach terenowych.W spotkaniu stronę pracodawcy reprezentował... Czytaj więcej
  poniedziałek, 29.05.2023
  Domagamy się od pracodawcy podjęcia działań informacyjnych w temacie wynegocjowanej z naszym związkiem podwyżki. Opóznienie wypłaty z uwzględnieniem nowych warunków płacowych, które planowane było jeszcze w trakcie negocjacji i potwierdzane przez stronę pracodawcy, na maj z wyrównaniem za kwiecień, powoduje duże niepokoje wśród pracowników spółki. Równie duży niepokój wprowadza brak ja... Czytaj więcej
  poniedziałek, 3.07.2023
  KOMUNIKAT Członkowie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” TVP S.A. wybrani do władz ponadzakładowych NSZZ „Solidarność”. Struktury Regionalne: Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” obradujące w Warszawie, w dniach 29-30 czerwca 2023 r., wybrało Kol. Bogdana Wiśniewskiego na Członka Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. Walne Zebranie... Czytaj więcej
  środa, 14.06.2023
  Informujemy, że NSZZ Solidarność TVP S.A. nie dysponuje żadnymi szczegółowymi informacjami dotyczącymi etapu i terminu realizacji wynegocjowanych podwyżek. Otrzymujemy od pracodawcy ogólne informacje przekazywanych w pismach o podjętym i realizowanym trybie ich realizacji np. “Należy podkreślić, że skala podwyżek obejmujących ponad 1000 pracowników oraz specyfika ich naliczania wynikająca z... Czytaj więcej
  środa, 24.05.2023
  W dniu dzisiejszym 24 maja 2023 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli naszego związku reprezentujących pracowników CUP- Transmisja. Spotkanie dotyczyło kwestii rozliczania czasu pracy, kwestii finansowych i rozwiązań dotyczących prowadzenia pojazdów również w kontekście rozwiązań lub ich braku w oddziałach terenowych.W spotkaniu stronę pracodawcy reprezentowała: Dyrektor Biura Zarządzania Kapi... Czytaj więcej
 • wtorek, 23.05.2023
  W dniu wczorajszym 22 maja 2023 r. o godzinie 16:00 odbyło się spotkanie przewodniczącego NSZZ “Solidarność” w TVP S.A. z Kołem Emerytów. Na spotkaniu została omówiona sytuacja koła  w kontekście  jego funkcjonowanie w okresie pandemii i obecnie. Zostały omówione kwestie finansowe i formalne dotyczące osadzenia koła i jego członków w strukturze związku. Członkowie Koła mieli okazje przedstawić s... Czytaj więcej
  czwartek, 18.05.2023
  W związku z przekazanymi przez Zarząd TVP S.A. szczegółami podpisanego z NSZZ Solidarność TVP S.A. porozumienia dotyczącego podwyżek, które są szeroko komentowane również w mediach, często opatrzone błędną interpretacją, chcemy poinformować, że podpisane porozumienie jest kompromisem pomiędzy postulatami Solidarności, a deklarowanymi przez pracodawcę możliwościami finansowymi Spółki.  Kompr... Czytaj więcej
  poniedziałek, 8.05.2023
  W dniu 08.05.2023 wystąpiliśmy o spotkanie przedstawicieli nowych władz związku NSZZ “Solidarność” w TVP S.A. z Prezesem Mateuszem Matyszkowiczem.  Planujemy spotkanie o charakterze informacyjnym określające dalszy przebieg współpracy i dialogu strony związkowej z pracodawcą. Planujemy też rozmowę w kwestii dotyczących oddziałów terenowych spółki i ich ogólnej sytuacji, zarówno tej fina... Czytaj więcej
  poniedziałek, 22.05.2023
  Na podstawie informacji przekazanych przez pracodawcę informujemy, że realizacja podwyżek przebiega w sposób prawidłowy i są na finałowym etapie.  W związku jednak z ekspresowym terminem i koniecznością przeanalizowania kilku kwestii obecnie są na etapie kontrolingu nie ma sygnałów, że tryb przekazania do finansów w odpowiednim terminie zostanie zakłócony.   W przypadku gdyby wystąpił... Czytaj więcej
  środa, 17.05.2023
  15 maja 2023 r. odbyło się robocze spotkanie przewodniczącego związku z członkami koła nr 11 w TAI. Spotkanie dotyczyło przebiegu etatyzacji w tej jednostce oraz sytuacji grup zawodowych, kwestii wynagradzania i zatrudnienia. Celem spotkania było też przygotowanie tematów w kontekście planowanych spotkań z pracodawcą i wynikających z tego dalszych działań związku. Czytaj więcej
  piątek, 28.04.2023
  Komunikat dotyczący podpisania porozumienia w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników.     W dniu 26 kwietnia 2023 r., podpisano porozumienie w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy przedstawicielami Zarządu TVP S.A., a przedstawicielami Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” TVP S.A.   Tym samym za... Czytaj więcej
 • piątek, 21.04.2023
  niedługo wrócimy z większą ilością aktualnych informacji na temat działania związku Czytaj więcej