Informujemy, że obecna polisa ubezpieczenia grupowego Generali wygasa z dniem 30.11.2018. Towarzystwo Ubezpieczeniowe zaproponowało odnowienie umowy ubezpieczenia na kolejny okres z 24 % wzrostem składek bez zmiany warunków ubezpieczenia, tłumacząc się wysoką szkodowością. Mimo podjętych wielokrotnych prób negocjacji Generali pozostało przy swoim stanowisku. W związku z tym, nie przyjmujemy nowych wysokości składek i z dniem 30.11.2018 r. ubezpieczenie przestaje funkcjonować. Ostatnia składka za ubezpieczenie Generali została potrącona 26.10.2018 r. Osoby które były ubezpieczone w Generali z ochroną do 30.11.2018 r. mogą zgłaszać do 3 lat wszystkie świadczenia, które wystąpiły w powyższym okresie.

Aby zapewnić Państwu ciągłość ubezpieczenia z pełną odpowiedzialnością od 1.12.2018 r. (brak karencji) został wynegocjowany bardzo korzystny program ubezpieczeń grupowych w AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A..

AVIVA – To 300 lat historii, 33 miliony klientów w Europie, Azji i Ameryce Północnej, W Polsce od 25 lat i 3 miliony klientów, którym zapewnia: ochronę życia, zdrowia i majątku.

Ważne elementy oferty :

- Gwarancja zakresu i składki na 2 lata
- Przyjęcie do ubezpieczenia nie jest poprzedzone koniecznością przeprowadzania badań, czy wypełniania kwestionariuszy medycznych przez wszystkich dotychczas ubezpieczonych
- Brak karencji dla dotychczas nieubezpieczonych pracowników i ich rodzin
5 kategorii/wariantów do wyboru przez pracownika
- Kategoria 1 dedykowana jest dla pracowników i współubezpieczonych – współmałżonek, partner życiowy, pełnoletnie dziecko
- Ochrona z tytułu pobytu w szpitalu płatna do wyczerpania sumy ubezpieczenia uczestnika – brak limitu dni kalendarzowych
- Wypłata już nawet za 3 dni pobytu (2 zmiany daty) w szpitalu z powodu choroby oraz 1 dnia z powodu nieszczęśliwego wypadku
- Ciężkie choroby ubezpieczonego to aż 46 jednostek chorobowych
- Leczenie specjalistyczne 11 zdarzeń ubezpieczeniowych (terapie, zabiegi, operacje chirurgiczne) w zakresie leczenia specjalistycznego
- Otwarty katalog operacji oparty na 445 postępowaniach medycznych – wypłata świadczenia w przypadku 1800 powodów hospitalizacji – dodatkowo objęte są ochroną zabiegi i leczenie zachowawcze (choroba, uraz uczestnika, postawienie diagnozy)

Bardzo szerokie Assistance – gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie :

- wizyta lekarska (maks. 3 x w ciągu roku z tytułu nagłego zachorowania),
- transport medyczny do lub z placówki medycznej oraz miedzy placówkami medycznymi,
- opieka pielęgniarki w szpitalu – limit 300 zł
- organizacja rehabilitacji – limit 1500 zł
- pomoc psychologa – limit 500 zł
- pomoc medyczna za granicą – limit 200 euro

Możliwość otrzymania świadczeń „prostych” (urodzenie dziecka, zgon rodziców/teściów) w ciągu 15 minut od rozmowy telefonicznej podczas której przeprowadzana jest obsługa roszczenia bez dokumentów.
Wynegocjowaliśmy również w PZU ŻYCIE SA przystąpienie do ubezpieczenia w okresie 3 miesięcy bez karencji to jest od 1.12.2018

ABY ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ UBEZPIECZENIA NALEŻY PODJĄĆ DECYZJĘ I WYPEŁNIĆ DOKUMENTY DO 16.11.2018 r. ZGŁASZAJĄC SIĘ DO OSÓB PROWADZĄCYCH W ODDZIALE

Wszystkie szczegóły oferty AVIVA i PZU Życie S.A. znajdą Państwo u osób prowadzących ubezpieczenie i na stronie www.tvp.mentor.pl