KOMUNIKAT

W 2014 roku TVP S.A. sprzedała 18 zakładowych lokali mieszkalnych za łączną kwotę 4.075.283 zł. Zgodnie z obowiązującym prawem kwota ta powinna była trafić na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z którego mogą korzystać wszyscy pracownicy, renciści i emeryci TVP. Zarząd Spółki pod kierownictwem Juliusza Brauna odmówił jednak przekazania tej kwoty, co spowodowało wniesienie w dniu 6 marca 2015 r. pozwu do Sądu przez trzy reprezentatywne organizacje związkowe. Wyrokiem z dnia 16 czerwca 2016 r. (sygn. XXI P 59/15) Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że pracodawca nie ma racji i nakazał przekazanie całej tej kwoty na rzecz ZFŚS. Spółka wniosła apelację od wyroku I instancji. W dniu 27 lutego 2018 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację TVP S.A. (sygn. III APa 70/16)

Oznacza to, że wyrok nakazujący TVP S.A. przekazanie kwoty 4.075.283 zł do ZFŚS jest już prawomocny i pracodawca powinien to uczynić niezwłocznie.