W związku ze zbliżającym się okresem Świąt Bożego Narodzenia zwracamy się z
gorącą prośbą, o przyznanie wszystkim pracownikom świątecznego świadczenia
pieniężnego w wysokości 1000 zł brutto.

Decyzja o przyznaniu świadczenia świątecznego w proponowanej wysokości
umożliwi pracownikom zrealizowanie potrzeb związanych z okresem świąteczno-zimowym.
Dla dużej części pracowników będzie to istotne wobec rosnących kosztów utrzymania.

Przyznanie świątecznego świadczenia pieniężnego byłoby gestem dobrej woli
Kierownictwa Spółki w stosunku do pracowników i miłym prezentem dla nich.
W imieniu Pracowników prosimy o podjęcie pozytywnej decyzji w powyższej
sprawie.
Z poważaniem

(-)Barbara Markowska-Wójcik
(-)Jarosław Najmoła
(-)Andrzej Szenk

Adresaci:

Pan
Jacek Kurski
Prezes Zarządu TVP S.A.
Pan
Maciej Stanecki
Członek Zarządu TVP S.A.