Szanowny Panie Prezesie,
W nawiązaniu do naszej rozmowy w dniu 22 stycznia 2019 ponownie zgłaszam nasz postulat dotyczący podniesienia wynagrodzeń zasadniczych pracowników technicznych z premią zadaniową do wysokości najniższego wynagrodzenia obowiązującego w naszym kraju. Wydaje się ze dotychczasowe wynagrodzenie w wysokości 800 – 1200 zł daleko odbiegają od gwarantowanych wynagrodzeń dla tej grupy zawodowej proponowanych przez stacje konkurencyjne. Może to spowodować odpływ pracowników do firm zewnętrznych. Dodatkowo warto wspomnieć ze obecny system wynagradzania pracowników technicznych odstrasza potencjalnych kandydatów do pracy w naszej firmie a średnia wieku pracowników techniki jest bardzo wysoka i niedalekiej przyszłości może oznaczać ogromne trudności przy realizacji niezbędnych zadań. Dlatego ponownie proszę o podwyższenie ok. 200 pracownikom realizacji technicznej uposażenia zasadniczego do wysokości minimalnego uposażenia w RP.
Wartym zastanowienia się jest kwestia wchłonięcia do uposażenia zasadniczego obecnego dodatku wyrównującego te wynagrodzenie do najniższego krajowego dla pracowników wynagradzanych w systemie honoracyjnym. Licząc na pańskie życzliwe spojrzenie pozostaje z szacunkiem.

Adresat:

Pan
Jacek Kurski
Prezes Zarządu TVP S.A.