W związku z zapowiedzią zmiany miejsca Festiwalu Piosenki Polskiej, Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność TVP S.A. prosi o uwzględnienie zapisu Regulaminu Pracy nakazującego w pierwszej kolejności wykorzystać potencjał pracowników TVP S.A., szczególnie dotyczy to pracowników techniki telewizyjnej, realizacji telewizyjnej oraz budowy dekoracji.

Potencjał techniczny jaki posiada TVP S.A. powinien w pełni wystarczyć do zrealizowania Festiwalu Piosenki Polskiej w nowej formule.

Adresat:

Pan
Jacek Kurski
Prezes Zarządu TVP S.A.