Komisja Zakładowa NSZZ ”Solidarność” TVP S.A. zwraca się z prośbą o wyjaśnienie pracownikom dlaczego od m-ca maja br. nie jest wypłacana premia motywacyjna, tzn. nie jest tworzony fundusz premiowy z przeznaczeniem na premię motywacyjną (§4 zał. Nr 3 Reg. wynagradzania..)

Przypomnieć należy, że premia motywacyjna jest częścią składową wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w systemie czasowo-premiowym i przyznawana jest za wkład i efekty pracy.

Każdy z zatrudnionych w TVP S.A. rozumie trudną sytuację firmy związaną z brakiem właściwych przepisów zabezpieczających finansowanie Telewizji Publicznej, jednak pracownicy nie mogą pogodzić się z dyskryminowaniem jednej grupy (dodać należy pracującej codziennie, nawet w okresie zmniejszonej produkcji telewizyjnej) poprzez niewypłacanie im części wynagrodzenia.

Zwracamy się do Pana Prezesa o przeanalizowanie opisanej sytuacji i wygospodarowanie środków na wypłatę premii motywacyjnej.

 

Adresat:

Pan
Jacek Kurski
Prezes Zarządu TVP S.A.