W związku z wypowiedzią dla mediów Pana Juliusza Brauna – członka Rady mediów Narodowych, w której stwierdził on, iż Zarząd TVP S.A. planuje zwolnienie 300 pracowników, proszę o przedstawienie oficjalnego stanowiska Zarządu TVP S.A. w tej sprawie.
Ex Prezes TVP S.A. Pan Juliusz Braun, który doprowadził naszą firmę na skraj zapaści finansowej oraz wyprowadził z TVP S.A. do firmy zewnętrznej 400 pracowników jest w naszej ocenie osobą, która nie powinna zajmować się mediami.
Wypowiedź Pana Brauna spowodowała ogromne zaniepokojenie wśród załogi, w związku z tym naszą prośbę o udzielenie informacji prosimy potraktować, jako pilną.

 

Adresat:

Pan
Jacek Kurski
Prezes Zarządu TVP S.A.