K O M U N I K A T

W dniu 16.06.2016r w Sądzie Okręgowym w Warszawie nastąpiło ogłoszenie wyroku w sprawie – nie przekazania środków (ponad 4 mln zł.) ze sprzedaży mieszkań zakładowych na ZFŚS.

Sąd w wyroku nakazał:

  • Przekazanie kwoty ze sprzedaży mieszkań zakładowych na ZFŚS w kwocie ponad 4 mln zł.
  • Obciążyć TVP S.A. kosztami procesu wysokości 100 tys. zł
  • Obciążyć TVP S.A. zwrotem kosztów zastępstwa procesowego reprezentatywnym związkom zawodowym.

Wyrok nie jest prawomocny.

Ciekawi nas, czy TVP S.A. wyciągnie konsekwencje w stosunku do osób odpowiedzialnych za nieprzekazanie środków finansowych na Fundusz Socjalny oraz doprowadzenie do dodatkowych kosztów dla TVP S.A. osoby odpowiedzialne tj: byłego pełnomocnika Zarządu ds. kontaktów ze związkami zawodowymi oraz byłego dyrektora Ośrodka. Po raz kolejny okazało się, że wytrwałość i determinacja w działaniu przynosi pozytywne efekty.

Od początku procesu strona związkowa dążyła do zawarcia ugody, co pozwoliłoby na polubowne załatwienie sprawy bez generowania dodatkowych kosztów dla TVP S.A. – niestety upór pracodawcy doprowadził do wydania pozytywnego dla nas wyroku.

(-) Komisja Zakładowa NSZZ ”Solidarność” TVP S.A.