W związku z trwającymi pracami nad pakietem ustaw medialnych Komisja Zakładowa NSZZ ”Solidarność” TVP S.A., po raz kolejny zgłasza wniosek o zlikwidowanie w TVP S.A. tzw. systemu producenckiego . System ten spowodował :

1. Wyprowadzenie z budżetu TVP S.A. dużych kwot na tzw. produkcję zewnętrzną
2. Z ekonomicznego punktu widzenia, produkcja zewnętrzna nie była uzasadniona.
3. TVP S.A. wynajmowała usługi zewnętrzne (pracownicy – sprzęt) pomimo posiadania własnych zasobów umożliwiających wykonywanie zadań produkcyjnych.
System producencki powoduje przekazanie zarządzania dużymi pieniędzmi osobom nie ponoszącym odpowiedzialności przy jednoczesnym bardzo wysokim wynagradzaniu tych osób.
Za kuriozalne uznajemy tolerowanie przez Zarząd Telewizji Polskiej S.A. sytuacji, w której osoby określające się jako „kierownik projektu” rozporządzają ogromnymi środkami finansowymi.

Przypominamy, że stanowisko „ kierownika projektu” nie istnieje w Regulaminie wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w TVP S.A., a tym samym posługiwanie się nim jest bezprawne.

Komisja Zakładowa NSZZ ”Solidarność” TVP S.A. po raz kolejny postuluje powrót do struktury organizacyjnej, w której redakcje tematyczne będą głównym dysponentem środków finansowych, ponieważ to w redakcjach skupiona jest odpowiedzialność za ofertę programową TVP S.A.
Komisja Zakładowa NSZZ ”Solidarność” TVP S.A. zgłasza swój akces przy pracach nad strukturą organizacyjną TVP S.A., która naszym zdaniem powinna wejść w życie wraz z pakietem ustaw medialnych.

(-) Jarosław Najmoła
Przewodniczący