W związku z projektowanym wejściem w życie nowych uregulowań dotyczących działania mediów publicznych, Komisja Zakładowa NSZZ ”Solidarność” TVP S.A. postuluje podjęcie prac dotyczących zmian w „Regulaminie wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w TVP”, które pozwoliłyby zlikwidować patologie z jakimi mamy dzisiaj do czynienia.
Jako podstawę negocjacji proponujemy następujące rozwiązania systemowe:

1. Uznanie, iż najniższe wynagrodzenie w TVP S.A. dla pracowników czasowo-premiowych stanowić ma 2-krotną wartość najniższego wynagrodzenia w kraju.
2. Wynagrodzenie zasadnicze pracowników z premią zadaniową oraz honorariami wynosić powinno najniższą krajową.

Zgłaszamy swoją gotowość do podjęcia w trybie pilnym negocjacji nad nowym systemem wynagradzania.

(-) Jarosław Najmoła
Przewodniczący