Komisja Zakładowa NSZZ ”Solidarność” TVP S.A. z zadowoleniem stwierdza, że proponowany poselski projekt ustawy o mediach narodowych jest pierwszą całościową próbą uregulowania statusu mediów publicznych oraz systemu ich finansowania.
W naszej ocenie, w proponowanych ustawach zabrakło zapisów, w których wymienione są enumeratywnie Oddziały Terenowe TVP S.A., a kadencje władz mediów narodowych powinny zostać wydłużone do 4 lat.
Komisja Zakładowa NSZZ ”Solidarność” TVP S.A. ze zdziwieniem przyjmuje zapowiedź Platformy Obywatelskiej, przedstawienia własnego projektu ustawy o radiofonii i telewizji. Przedstawienie przez PO projektu po 8- letnim okresie niszczenia mediów publicznych, uznajemy za grę polityczną. Przypominamy, że to premier Donald Tusk nawoływał do nieopłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego, co poza zlikwidowaniem podstaw ekonomicznych działalności mediów publicznych, było rażącym naruszeniem prawa, tj. nawoływaniem do niewypełniania zapisów ustawy o opłatach abonamentowych.
Przedstawianie przez PO projektu ustawy regulującej byt radiofonii i telewizji publicznej uznajemy za kpinę i szyderstwo z pracowników mediów publicznych.
Biorąc pod uwagę, iż ustawa o mediach narodowych w części dotyczącej składki audiowizualnej ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku, Komisja Zakładowa NSZZ ”Solidarność” TVP S.A. wyraża swoje obawy co do funkcjonowania, a nawet istnienia mediów publicznych w okresie przejściowym tj. w drugiej połowie bieżącego roku..
W zapisach pakietu ustaw o mediach narodowych, brak zapisu określającego co stanie się z funduszami zapasowymi w istniejących obecnie spółkach medialnych. Jesteśmy zdania, iż fundusze te powinny być przekazane na działalność w okresie przejściowym.

(-) Jarosław Najmoła
Przewodniczący