Komisja Zakładowa NSZZ ”Solidarność” TVP S.A. informuje, że nasze prace nad projektem ustawy o mediach narodowych przyniosły rezultat.

Z projektu ustawy został usunięty zapis, mówiący o tym, iż Wszyscy pracownicy mediów publicznych tracą pracę z dniem 30 września 2016r. W to miejsce wprowadzono zapis, że stosunek pracy wygaśnie z osobami zatrudnionymi na stanowiskach dyrektorów i ich zastępców, szefów redakcji i ich zastępców oraz kierowników i zastępców kierowników, o ile wcześniej władze mediów narodowych nie przedłużą dotychczasowych umów.

Przypominamy, że tylko silny Związek Zawodowy może dobrze reprezentować interesy pracowników mediów publicznych, dlatego też zachęcamy do przystąpienia do naszego związku.

(-) Komisja Zakładowa NSZZ ”Solidarność” TVP S.A.