Szanowni Panowie,
W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, uprzejmie prosimy o wypłacenie wszystkim pracownikom TVP S.A. jednorazowego świadczenia pieniężnego.
Świadczenie takie byłoby gestem dobrej woli Kierownictwa Spółki w stosunku do pracowników Spółki.

Z poważaniem
(-) A.Szenk Przewodniczący Rada Zakładowa TVP S.A.
(-) J. Najmoła Przewodniczący Komisja Zakładowa NSZZ ”Solidarność” TVP S.A.

ADRESACI:

Pan
Jacek Kurski
Prezes Zarządu TVP S.A.

Pan
Maciej Stanecki
Członek Zarządu TVP S.A.