Szanowny Panie Ministrze,

Działając z upoważnienia Rady Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Radia i Telewizji, uprzejmie proszę o przedstawienie projektu nowelizacji ustawy regulującej zasady działania radia i telewizji. Prośba moja podyktowana jest dużą ilością informacji prasowych wprowadzających ogromne zaniepokojenie wśród pracowników mediów publicznych.
W nawiązaniu do ustaleń, jakie zapadły na naszym spotkaniu w dniu 28.12.2015r, uprzejmie proszę o wyznaczenie terminu spotkania, na którym omówiony będzie projekt przygotowywanej przez Państwa ustawy.
W dniu 25.02.2016r odbędzie się posiedzenie Rady Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Radia i telewizji, którego głównym tematem będzie przyszłość mediów publicznych.

z wyrazami szacunku
Jarosław Najmoła Przewodniczący

Adresat:

Pan
Krzysztof Czabański
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego