Komisja Zakładowa NSZZ ”Solidarność” TVP S.A., Rada Zakładowa TVP S.A. i ZZPTiT MP „Wizja” w TVP S.A. w związku z dymisją niektórych dyrektorów jednostek organizacyjnych zwracają się do Pana Prezesa o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy przyjmując rezygnację dyrektorów jednostek organizacyjnych skutkuje dla TVP S.A. wypłatą odpraw wynikających z kontraktu oraz wypłatę środków z tytułu zakazu konkurencji ?
2. Czy TVP S.A. podpisała umowy z firmą EGER Kompetencje sp. z o.o. lub też pokrewną fundacją ?
3. Ile Spółkę kosztował outsourcing ponad 400 pracowników, jak również, czy Spółka TVP S.A. zamierza wyciągnąć konsekwencję w stosunku do działań Dyrektora BZKL ?
4. Jakie są koszty likwidacji wewnętrznej służby ochrony i zabezpieczenia p.poż przy jednoczesnym zatrudnieniu firmy zewnętrznej ?

Jednocześnie prosimy o odpowiedź na nasze poprzednie pismo z dn.30.12.2015r dotyczące zawartych kontraktów przez Ośrodek Administracji TVP S.A.

Adresat:
Pan
Janusz Daszczyński
Prezes Zarządu TVP S.A.