Szanowny Panie Prezesie,
Komisja Zakładowa NSZZ ”Solidarność” TVP S.A., Rada Zakładowa TVP S.A. i ZZPTiT MP „Wizja” w TVP S.A. ponownie zwracaj się do Pana Prezesa z prośbą o wypłacenie świadczenia świątecznego tzw. „Karpiowego” wszystkim pracownikom naszej firmy.
W dniu 26.11.2015r wystąpiliśmy do Pana Prezesa o wypłacenie pracownikom świadczenia świątecznego w wysokości 1.000,-. Po uzyskaniu informacji o bardzo dobrej kondycji finansowej naszej firmy, oraz takich faktach jak, wydawanie przez TVP S.A. dużych pieniędzy na książeczkę pt.”Mapa kompetencji Telewizji Polskiej S.A.” wnosimy o wypłacenie wszystkim pracownikom kwoty 2.000 zł.
Uprzejmie przypominamy, że zysk Telewizji Polskiej wypracowują szeregowi pracownicy naszej firmy, którzy od wielu lat nie otrzymują nagród z zysku, oraz pozbawiani są od wielu lat premii, czy też obniżane są im wyceny wynagrodzeń honoracyjnych.
Informujemy Pana Prezesa, że Zarząd w Polskim Radio S.A. podjął decyzję o wypłacie wszystkim pracownikom kwoty 2.500,-. Liczymy na to, że Pan Prezes podejmie szybko stosowną decyzję i zapisze się w historii TVP S.A. jako człowiek, który choć w taki sposób docenił pracę swoich podwładnych.