Komisja Zakładowa NSZZ ”Solidarność” TVP S.A. z oburzeniem zwraca kolejny już raz uwagę na zachowanie niektórych dziennikarzy ogólnopolskich programów informacyjnych w Telewizji Publicznej. Zapraszani do studia goście są w sposób nieprzyzwoity, godzący w etykę dziennikarską, obrażani i pozbawiani możliwości swobodnej wypowiedzi. Nie zgadzamy się na nieodpowiedzialne, sukcesywne niszczenie wizerunku Telewizji Publicznej.

Takim kuriozalnym zachowaniem, nie mającym nic wspólnego z niezależnym dziennikarstwem, było zachowanie redaktor Karoliny Lewickiej w niedzielnym programie TVP INFO „Minęła dwudziesta” .

Uważamy decyzję Pana Prezesa Janusza Daszczyńskiego, o zawieszeniu dziennikarki za słuszną, ale mamy nadzieję, że ta decyzja nie jest decyzją ostateczną.

(-) Zespół Prasowy Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” TVP S.A.