W dniu dzisiejszym reprezentatywne organizacje związkowe oraz Pracodawca podpisały plan rzeczowo-finansowy ZFŚS dotyczący 2015 roku – co oznacza, że Pracodawca może przystąpić do wypłaty świadczeń socjalnych.
Mając na uwadze zbliżające się święta została wprowadzona do planu dodatkowa pozycja „zapomoga świąteczna”. Zapomoga ta przysługuje pracownikom, emerytom i rencistom TVP S.A. Pracodawca poinformuje o zasadach ubiegania się o zapomogę świąteczną. Zapomoga świąteczna – to świadczenie okolicznościowe dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.