W dniu dzisiejszym tj. 28.09.2015r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbędzie się rozprawa trzech reprezentatywnych związków zawodowych tj. Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” TVP S.A., Rady Zakładowej TVP S.A. i ZZPTiT „Wizja” w TVP S.A. dotycząca zwrotu przez Telewizję Polską S.A. kwoty ponad 1.780.000 zł. wydanych z Funduszu Socjalnego naszym zdaniem niezgodnie z prawem.

Opublikowanie na stronach intranetowych oraz rozesłanie przez pracodawcę anonimu „oburzonych” oraz rzekomy komentarz Prezesa Zarządu TVP S.A. do tej sprawy traktujemy, jako wywieranie presji oraz próbę zastraszenia związków zawodowych.

Termin rozprawy o zwrot pieniędzy wydanych z ZFŚS był przekładany na dalszy odległy termin, na żądanie Pracodawcy.

Informujemy Państwa, że w dniu 11 września br. odbyło się spotkanie kancelarii prawnych reprezentujących pracodawcę i stronę związkową, na którym zapadły uzgodnienia dotyczące uruchomienia wypłat ZFŚS. (nagrania z przebiegiem spotkania i treścią uzgodnień do odsłuchania w siedzibie związku)
Dziwi nas fakt, że pracodawca do dnia dzisiejszego nie zaakceptował tekstu przygotowanego przez kancelarie prawne.
Od kwietnia 2015 roku, strona związkowa nieustanie domaga się od pracodawcy uruchomienia ZFŚS i dokonania wypłat złożonych przez pracowników i emerytów wniosków.
Przypisywanie reprezentatywnym związkom zawodowym pobudek politycznych jest próbą odwrócenia uwagi pracowników naszej firmy od nieudolności pracodawcy w rozwiązaniu konfliktu i przypomina nagonkę organizowaną w czasach PRL-u.

Do anonimów ustosunkujemy się w komunikacie, wydanym w terminie późniejszym.

Panie Prezesie ! – działania Pana, jak i pańskich współpracowników nie licują z godnością szefa mediów publicznych, podobno bezstronnych i niezależnych.
Życzymy dalszego zajmowania się anonimami i prowadzenia polityki szczucia pracowników na reprezentujące je związki zawodowe.